Ocak

Tarih 1924 ocak ayı olayları
1924/22.1 İngiltere'de İşçi Partisi lideri Ramsay Mac Donald başbakanlığa atandı
1924/18.1 İstanbul'da Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı.
1924/2.1 İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan gazeteciler beraat etti. Gazeteciler ve İstanbul Barosu Başkanı Lütfi Fikri Bey Hiyanet-i Vataniye Kanunu'na aykırı davranmakla suçlanıyorlardı. Gazeteciler beraat ederken Lütfi Fikri Bey 5 yıl kürek cezasına mahkum oldu.
1924/2.1 Cuma günü hafta tatili olarak kabul edildi.
1924/3.1 Mısır'da Luksor'daki tapınakta Tutankamon'un taş lahdi bulundu.
1924/6.1 Yazar Hafız İbrahim Efendi İstiklal Mahkemesi tarafından bir sene hapse mahkum edildi. Hafız İbrahim Efendi İslamiyette Ahlak ve Kadınlarda Tesettür adlı broşürde irtica propagandası yapmakla suçlanıyordu.
1924/7.1 Milli Eğitim Bakanlığı yabancı okulların binaları içindeki dini alamet ve işaretlerin kaldırılması için genelge yayımladı.
1924/26.1 Vladimir İlyiç Lenin'in onuruna Petrograd'ın adı Leningrad olarak değiştirildi.


Şubat

Tarih 1924 subat ayı olayları
1924/2.2 Sovyetler Birliği'nde Vladimir İlyiç Lenin'in ölümüyle boşalan Komiserler Konseyi Başkanlığı'na Aleksey İvanoviç Rikov getirildi.
1924/5.2 Nezihe Muhittin'in başkanlığında Türk Kadınlar Birliği kuruldu


Mart

Tarih 1924 mart ayı olayları
1924/3.3 429 sayılı kanunla Şeriye ve Evkaf Bakanlığı kaldırıldı Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Şeyhülislamlık ve Evkaf Nezareti'nin birleşmesiyle meydana gelmiş olan bu bakanlığın yerine Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü örgütleri kuruldu.
1924/3.3 Urfa Milletvekili Saffet Efendi ile 50 arkadaşının "Hilafetin kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasına " dair verdikleri önerge görüşülüp kabul edildi Bu karar aynı gün İstanbul Valisi Haydar ve Polis Müdürü Sadettin Bey tarafından Halife'ye bildirildi
1924/3.3 eğitim sisteminde laikliği ve öğrenim birliğini esas alan Tevhid-i Tedrisat Kanunu TBMM'de kabul edildi Mektep-medrese ikiliğini ortadan kaldıran bu yasayla eğitim laik ve parasız, ilköğretim tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için zorunlu hale getirildi Bilimsel ve eğitsel kurumların tümü, medreseyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı.
1924/4.3 Halife Abdülmecit Efendi ve Osmanlı hanedanı mensupları yurtdışına çıkarıldı.
1924/5.3 İstanbul'da Maarif Müdürlüğü, Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereğince medreselere el koydu.
1924/11.3 Abdülmecit, İsviçre'de ajans temsilcilerine yazılı bir demeç verdi; " TBMM'nin Hilafet'i ilga kararı yersiz ve yolsuzdur."
1924/26.3 Darülfünun, Hukuk Fakültesi öğrencileri üç günlük boykot ilan ettiler.


Nisan

Tarih 1924 nisan ayı olayları
1924/16.4 Savaş sırasında düşmana yardımcı olanlara af çıktı.
1924/20.4 1924 Anayasası kabul edildi
1924/22.4 Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu.
1924/8.4 Şeriye mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu TBMM'de kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı.
1924/17.4 İtalya'da genel seçimleri Benito Mussolini'nin faşist partisi kazandı.


Mayıs

Tarih 1924 mayis ayı olayları
1924/7.5 Cumhuriyet gazetesi yayın hayatına başladı. 7000 nüsha basılan gazetenin kurucusu Yunus Nadi Bey'di. Gazetenin kadrosunda Ahmet Rasim, Peyami Safa, Ahmet Refik (Altınay) gibi isimler vardı.
1924/14.5 Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak'ta kuruldu.
1924/15.5 Sanayi-i Nefise Mektebi (M. Ü.Güzel Sanatlar Akademisi) öğrencileri ilk resim sergilerini İstanbul'da açtı.


Haziran

Tarih 1924 haziran ayı olayları
1924/2.6 ABD Kongresi, ülkede doğmuş olan bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmediler.
1924/3.6 Faşist milisler İtalyan sosyalist lider Giacomo Matteotti’yi kaçırdı ve öldürdü.
1924/10.6 İtalyan sosyalist lider Giacomo Matteotti Roma'da faşistlerce kaçırılarak öldürüldü.
1924/12.6 Fransa'da Gaston Daumergue, cumhurbaşkanlığına seçildi.
1924/12.6 Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu kuruldu.
1924/17.6 Helsinki'de oynanan Finlandiya-Türkiye maçını Türkiye 4-1 kazandı.


Temmuz

Tarih 1924 temmuz ayı olayları
1924/5.7 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları günü Paris'te açıldı. Almanya olimpiyatlara katılmadı.
1924/6.7 Dr. Safiye Ali Hanım başkanlığında bir heyet Uluslararası Kadınlar Kongresi'ne katılmak üzere Londra'ya gitti.
1924/18.7 Almanya'da Nazi Partisi lideri Adolf Hitler'in Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabı yayımlandı.


Ağustos

Tarih 1924 agustos ayı olayları
1924/3.8 Üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti" yazılı madeni 10 kuruşluk paralar tedavüle çıktı.
1924/6.8 Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
1924/26.8 Türkiye İş Bankası kuruldu.
1924/29.8 Almanya, müttefiklerce hazırlanan Dawes Planı'nı onayladı. Bu plana göre Almanya savaş tazminatı ödeyecek.


Eylül

Tarih 1924 eylul ayı olayları
1924/1.9 Ankara Musiki Muallim Mektebi kuruldu.
1924/16.9 Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti'ndeki ayaklanma sert biçimde bastırıldı.
1924/18.9 Mustafa Kemal Paşa medreselerin açılmasını isteyen hocalara hitaben "Mektep istemiyorsunuz! Halbuki millet onu istiyor. Bırakınız artık bu zavallı millet, bu memleket evladı yetişsin! Medreseler açılmayacaktır; millete mektep lazımdır" dedi
1924/21.9 Mustafa Kemal Paşa, "Halk, köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler; Yol, mektep" dedi.
1924/22.9 Mustafa Kemal Paşa, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" dedi.
1924/30.9 Mustafa Kemal Paşa, " Memleketin batı bölgesi düşman ayaklarına terk edilmiş ve oradaki halk silaha sarılmış, buranın ahalisi ise memleketin felaketten kurtulması için ayağa kalkmış bir vaziyette idi. Ben işte böyle bir zamanda Erzurum'a geldim. Burada rütbemi, üniformamı attım ve bütün kainata ila ettim ki sine-i millette bir ferdim" dedi.
1924/13.9 Horasan Erzurum Depremi. 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremde 60 kişi hayatını kaybetti


Ekim

Tarih 1924 ekim ayı olayları
1924/2.10 Milletler Cemiyeti'nin 47 üyesi zorunlu tahkim protokolünü imzaladı.
1924/16.10 Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.
1924/31.10 Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'in 1. Yıldönümünde, "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir" dedi.
1924/26.10 Kazım Karabekir Paşa, Birinci Ordu müfettişliğinden ayrıldı; artık milletvekili olarak çalışacağını bildirdi.


Kasım

Tarih 1924 kasim ayı olayları
1924/5.11 Çin'de "küçük imparator" Pu Yi, krallık sarayından çıkarıldı. Mançu unvanları iptal edildi.
1924/9.11 Refet Paşa (Refet Bele), Rauf Bey (Rauf Orbay) ve Adnan Bey'in (Adnan Adıvar) aralarında bulunduğu bir grup milletvekili Halk Fırkası'ndan istifa etti.
1924/10.11 Halk Fırkası'ndan istifa eden milletvekillerinin kuracağı partinin adının "Cumhuriyet Fırkası" olacağı haberi üzerine Halk Fırkası'nın adı Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirildi.
1924/15.11 İstanbul'da yüksek öğrenim gençliği İstanbul Tramvay Şirketi'ni protesto etti. Şirket öğrencilere indirimli tarife uygulamıyordu.
1924/17.11 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Kurucuları arasında Halk Fırkası'ndan 9 Kasım'da ayrılan Refet (Bele), Adnan (Adıvar), Ali Fuat (Cebesoy), Hüseyin Rauf ( Orbay) Beyler de vardı.
1924/19.11 Bir Mısırlı, İngiltere'nin Sudan Genel Valisi Sir Lee Stack'ı öldürdü.
1924/21.11 İsmet Paşa (İnönü) başbakanlıktan istifa etti.
1924/27.11 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası başkanlığına Kâzım Karabekir Paşa seçildi.


Aralık

Tarih 1924 aralik ayı olayları
1924/20.12 Kırkkilise'nin adı Kırklareli olarak değiştirildi.
1924/26.12 Vladimir İlyiç Lenin'in onuruna Petrograd'ın adı Leningrad olarak değiştirildi.
1924/31.12 Toksöz gazetesi, hükümet kararıyla kapatıldı.Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula