Ocak

Tarih 1923 ocak ayı olayları
1923/14.1 Londra- New York arası ilk telefon görüşmesi yapıldı.
1923/16.1 Mustafa Kemal Paşa "Bu devletin halife ile alaka ve münasebeti yoktur...Halkı kendi halinde terk edersek bir adım ileri atamayız...İnkılabın kanunu mevcut kanunların fevkindedir" dedi.
1923/20.1 Ali Şükrü Bey'in Ankara'da yayımladığı Tan gazetesinin ilk sayısı çıktı.
1923/20.1 Türkiye Büyük Millet Meclisi, gizli oturumunda Elcezire bölgesinde bir İstiklal Mahkemesi kurulması kararı aldı.
1923/1.1 Futbol federasyonu kuruldu
1923/12.1 Paris'te Pasteur Enstitüsü'nde tetenoza karşı serum geliştirildi.
1923/27.1 Almanya'da Nazi Partisi'nin ilk kongresi toplandı Toplantıda konuşan Adolf Hitler, Versailles Antlaşması'nın iptal edilmesini istedi.
1923/28.1 İçişleri bakanlığı İzmit ilinin adının Kocaeli olarak değiştirdi.
1923/29.1 Mustafa Kemal Paşa İzmir'de Latife Hanım'la evlendi.
1923/30.1 Yunanistan'la Türkiye arasında nüfus mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol imzalandı Protokol Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla Yunan topraklarında yaşayan Müslüman dininden Yunan uyrukların,1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesini öngörüyordu.


Şubat

Tarih 1923 subat ayı olayları
1923/1.2 Almanya'da enflasyon artıyor; 1 sterlin 220 bin mark değerine ulaştı.
1923/17.2 İzmir'de 1 İktisat Kongresi düzenlendi 7 işçi, 1 çiftçi kadın katıldı İlk günkü oturumu 500 kadının izlediği kongrede kadın işçilere doğum öncesi ve sonrasında 8 haftalık izin verilmesi, kadınların madenlerde çalıştırılmalarının yasaklanması, işyerlerinde emzikhaneler açılması gibi kararlar alındı Kongrenin kapanış konuşmasını Rukiye Hanım yaptı.


Mart

Tarih 1923 mart ayı olayları
1923/4.3 İzmir İktisat Kongresi sona erdi.17 Şubat-4 Mart arasında yapılan kongrede İktisat Bakanı Mahmut Esat Bey (Mahmut Esat Bozkurt) yaptığı konuşmada, " Yeni Türkiye muhtelit (karma) bir iktisat sistemi takip etmelidir İktisadi teşebbüs, kısmen devlet ve kısmen teşebbüsü şahsi (özel girişim) tarafından deruhte edilmelidir (üstlenilmelidir)."
1923/4.3 Kongreye ayrı heyetler halinde katılan tüccarlar, sanayiciler, çiftçiler ve işçiler Kongrede oybirliği ile kabul edilen "Misak-ı İktisadi Esasları"na ek olarak farklı önerilerde bulundular Örneğin, sanayinin teşvik edilmesi, bir ana ticaret bankası kurulması, çalışma süresinin sekiz saate indirilmesi gibi öneriler kabul edildi Bu kararların bir bölümü Cumhuriyetin ilk yıllarında kanunlaştırıldı Ancak işçi istekleri uygulamaya yansımadı Kongre toprak reformu, devletçilik ve grev hakkı gibi sorunları gündeme getirmedi, alınan kararlar işçi ve köylü sınıfının seslerini yeterince duyuramadı Sonuç olarak ticaret burjuvazisinin ayrıcalığına destek verdiği gerekçesiyle eleştirilmiştir.
1923/9.3 Sovyet lideri Lenin geçirdiği felç sonucu konuşma yeteneğini kaybetti.


Nisan

Tarih 1923 nisan ayı olayları
1923/8.4 Mustafa Kemal 9 Umde'yi açıkladı. Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında, 'Egemenlik Ulusundur' maddesi gelmekteydi.
1923/18.4 Yankee Stadyumu açıldı.


Mayıs

Tarih 1923 mayis ayı olayları
1923/1.5 İstanbul'da tütün işçileri, askeri fabrika ve demiryolu işçileri, fırıncılar, İstanbul tramvay, telefon, tünel, gazhane işçileri 1 Mayıs'ı sokakta kutladılar. "Yabancı şirketlere el konsun", "8 saatlik iş günü", "Hafta tatili", "Serbest Sendika ve Grev Hakkı" pankartlarını taşıdılar.


Haziran

Tarih 1923 haziran ayı olayları
1923/5.6 Şile'de Rum Değirmenlik mahallesinde yangın çıktı; 550 Rum (çoğu terkedilmiş), 200 İslam hanesi, 100 dükkan, 1 cami, 2 kilise yandı. 1500 kişi evsiz kaldı.
1923/14.6 Kadınlar Halk Fırkası kuruldu.
1923/25.6 Mustafa Kemal Paşa İzmir'den milletvekili seçildi.
1923/28.6 Darülfünun Mustafa Kemal'e "Fahri Müderrislik Şahadetnamesi" gönderdi.
1923/29.6 Fenerbahçe, İşgal Kuvvetleriyle oynadığı "General Harrington" kupasını kazandı.


Temmuz

Tarih 1923 temmuz ayı olayları
1923/7.7 İtalya'da, Benito Mussolini muhalefet partilerini feshetti.
1923/20.7 Meksika'lı devrimci Panço Villa öldürüldü.
1923/24.7 Türkiye'nin bugünkü sınırlarını çizen ve Ankara'nın Türkiye'nin meşru hükümeti olarak uluslar arası alanda tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması imzalandı.


Ağustos

Tarih 1923 agustos ayı olayları
1923/6.8 Türkiye ile Amerika arasında Lozan'da "Suçluların İadesi Antlaşması" imzalandı.
1923/11.8 İsmet İnönü, Lozan Anlaşması'nı imzaladığı kalemi İstanbul Üniversitesi'ne armağan etti.
1923/13.8 Mustafa Kemal Paşa yeniden Meclis başkanı
1923/14.8 Rauf Bey (Orbay) başbakanlıktan ayrılınca; Meclis, Fethi Bey'in (Okyar) başbakanlığında yeni bakanlar kurulunu belirledi.
1923/23.8 Lozan Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı.


Eylül

Tarih 1923 eylul ayı olayları
1923/1.9 Japonya'nın Tokyo ve Yokohama kentlerinde deprem: 300 bin kişi öldü.
1923/7.9 Ykdam, Ak?am, Yleri, Tercüman-y Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çykamayynca ortakla?a "Mü?terek" gazetesini yayymlamaya ba?lady. "Mü?terek" gazete iki hafta çykty.
1923/11.9 Halk Fırkası Genel Başkanlığı'na Mustafa Kemal Paşa seçildi.
1923/13.9 İspanya'da General Primo de Rivera 1923'de bir darbeyle yönetime el koydu.
1923/15.9 Lozan Antlaşması uyarınca Edirne'ye bağlı Karaağaç istasyonu Yunanlılardan teslim alındı.
1923/18.9 Hindistan Ulusal Kongresi 1923'de sivil itaatsizlik kampanyası başlattı.
1923/29.9 Filistin'de İngiliz mandası resmen yürürlüğe girdi.


Ekim

Tarih 1923 ekim ayı olayları
1923/2.10 Son İtilaf birlikleri İstanbul'dan ayrıldı.
1923/6.10 Amerikalı astronom Hubble Andromeda Galaksisi'ni keşfetti.
1923/13.10 Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı; Ankara'nın hükümet merkezi olması kararlaştırıldı. Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara’dır maddesi kabul edildi.
1923/24.10 Türkiye Büyük Millet Meclisi "1 Kasım1922"nin Hakimiyet Bayramı olarak kutlanmasını kabul etti.
1923/31.10 Seferberlik kaldırıldı.
1923/29.10 Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Paşa cumhurbaşkanı seçildi.
1923/28.10 Mustafa Kemal Paşa Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.
1923/26.10 Bakanlar Kurulu, Fethi Bey'in (Fethi Okyar) başbakanlıktan istifasını kararlaştırdı. Fethi Bey bir gün sonra istifa etti.
1923/30.10 Mustafa Kemal Paşa başbakanlığa İsmet Paşa'yı (İsmet İnönü) atamıştı. İsmet Paşa'nın kurduğu hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güvenoyu aldı.
1923/6.10 İstanbul'un Kurtuluşu. Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri, 5 yıl süren işgali resmen sonlandırdı.


Kasım

Tarih 1923 kasim ayı olayları
1923/6.11 Amerikalı Jacop Schink, ilk elektrikli tıraş makinesinin patentini aldı.
1923/8.11 Almanya'da Adolf Hitler Birahane Darbesi'ne kalkıştı.
1923/11.11 Münih'te, "Birahane Darbesi" başarısızlığa uğrayan Adolf Hitler tutuklandı.
1923/19.11 1400 Şark Demiryolları işçisi greve gitti. Grev bir hafta sürdü.


Aralık

Tarih 1923 aralik ayı olayları
1923/7.12 İngiltere'de yapılan seçimlerde Muhafazakâr Parti 257, İşçi Partisi 191, Liberal Parti 158 milletvekilliği aldı.
1923/9.12 Ağa Han'ın Başbakan İsmet Paşa'ya gönderdiği mektubu yayımlayan gazeteciler tutuklandı.
1923/10.12 İrlandalı şair William Butler Yeats Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1923/11.12 Mustafa Kemal Paşa'nın Times gazetesine demeci "Milli hâkimiyet esasına dayanan ve bilhassa Cumhuriyet idaresine malik bulunan memleketlerde siyasi partilerin mevcudiyeti tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur."
1923/19.12 Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen asker milletvekillerinin bağlı olacakları koşullara ilişkin kanun kabul edildi.
1923/20.12 Almanya'da tutuklu bulunan Nazi lideri Adolf Hitler şartlı olarak salıverildi.
1923/24.12 Arnavutluk'ta cumhuriyet ilan edildi.
1923/27.12 İstanbul İstiklal Mahkemesi, İstanbul Barosu Başkanı Lütfi Fikri Bey'i 5 sene kürek cezasına mahkûm etti. Lütfi Fikri Bey Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na aykırı davranmakla suçlanıyordu.Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula