6 Mart Olaylar » Doğanlar » Ölenler »
Tarih 6 Mart Tarihte Bugün Olaylar
III Enternasyonal kuruldu. 1614641225 - bidibidi.com - E8F454
Takrir-i Sükun Kanunu'na dayanarak İstanbul'da 6 gazete ve dergi bakanlar kurulu kararıyla kapatıldı Kapatılan yayınlar; Tevhid-i Efkar, İstiklal, Son Telgraf, Aydınlık, Sebilülreşat ve Orak Çekiç 1614641225 - bidibidi.com - 3177E8
Milliyetçi öğrenciler Ankara'da Ulus Meydanında toplanarak solcular aleyhine gösteri yaptılar, solcu öğretim üyelerinin üniversiteden uzaklaştırılmasını istediler. 1614641225 - bidibidi.com - 421C54
Kadınlığı Koruma ve Sosyal Yardım Cemiyeti kuruldu Cemiyet, kimsesiz kızlara ve dul kadınlara yardım etme amacını benimsedi. 1614641225 - bidibidi.com - C81343
İstanbul'da yılın ilk aylarında işlenen cinayetlerde ciddi bir artış tespit edildi Bunun üzerine nedenlerini araştırmak ve önleyici tedbirler alınmasını sağlamak amacıyla günü ilmi bir heyet toplandı Vali ve Belediye Başkanı Fahrettin Gökay başkanlığında yapılan toplantıya uzman doktor, hukukçu, krimonoloji uzmanları katıldı Toplantıda konuşmacılar cinayetlerin artışında film ve gazete haberlerinin de rol oynadığını, bunların bazı cahil kişileri özendirdiğini ileri sürdüler Bazı konuşmacılar cezaların arttırılmasını, bazıları da eğitime önem verilmesini istediler. 1614641225 - bidibidi.com - AB85F4
TBMM'de Türk Ceza Kanunu'nun161 maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi ve yeni bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı tartışmalara yol açtı Tasarı üzerine konuşan Başbakan Menderes, "Bunu basın özgürlüğünü kısıtlamak için hazırlamadık, vatandaşların şeref, namus ve haysiyetleri söz konusudur Vatandaşın bu memlekette iftiradan masun, korkusuz yaşamak hakkıdır.Vatandaşın namusunu teminat altına almak azmindeyiz" dedi Muhalefet ise, "Bu kanun suiistimalleri gizleyecek" diyerek kanuna karşı çıktı 1614641225 - bidibidi.com - 824F50
Afrika'da Altın Kıyısı, Gana ismini alarak bağımsızlığını ilan etti. 1614641225 - bidibidi.com - 5F4B60
İngiltere Kraliçesi II Elizabeth Türkiye üzerinden geçerken bir saatliğine Ankara'ya geldi ve Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'le bir saat görüştü Gazetecilerin görüşme hakkında bilgi almak için ısrarlı sorularına Cemal Gürsel şu yanıtı verdi: "İngiltere kraliçesi ile ne konuşulursa onları konuştuk Gazetecileri enterese edecek hiçbir şey de konuşulmadı Ötesini siz de biliyorsunuz " dedi Kamuoyunda Kraliçe'nin Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamını önlemek amacıyla görüştüğü konuşuuyordu. 1614641225 - bidibidi.com - 8D153A
Ekrem Alican Yeni Türkiye Partisi genel başkanlığından istifa etti. 1614641225 - bidibidi.com - 1D80F6
Atatürk'ün yakın arkadaşlarından eski Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, eski Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali ve eski Milli Eğitim Bakanı Cemal Hüsnü Taray törenle Yeni Türkiye Partisine girdi Tevfik Rüştü Aras Atatürk'ün ölümünden bu yana ilk defa bir siyasi partiye üye oldu. 1614641225 - bidibidi.com - 8AC67F
İstanbul'da Sultanahmet İktisadi ve Ticaret Akademisi'nde bir konferans veren Amerikalı Profesörün üzerine bir torba un dökülerek başına yumurta atıldı Konferans sırasında salona giren bir grup genç "Kahrolsun Amerikan Uşakları", "Yankee go home" diye slogan atarak profesörün yanına ulaşmayı başararak, başından aşağı un döküp yumurta yağmuruna tuttular Bu durum üzerine Amerikalı profesör konferansı yarıda bıraktı. 1614641225 - bidibidi.com - 2E9419
MHP Niğde Senatörü Kudret Bayhan otomobille İtalya'dan Fransa'ya geçerken 30 milyon dolarlık baz morfinle yakalandı Yargılanan Kudret Bayhan15 yıl hapse mahkum oldu. 1614641225 - bidibidi.com - F1A6B0
Adalet Komisyonu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Jüseyin İnan'ın idam cezalarını onayladı 1614641225 - bidibidi.com - F6EF9C
İngiltere'de seçimleri İşçi Partisi kazandı Harold Wilson başbakan oldu. 1614641225 - bidibidi.com - BDAEC7
Hilafetin kaldırılışının 50 yılı dolayısıyla PTT tarafından çıkarılması kararlaştırılılan seri pulların basımı Milli Selamet Partili bakanların önerisi üzerine durduruldu 1614641225 - bidibidi.com - A9445C
Başbakan Demirel 1 saat 10 dakika süren bir televizyon konuşması yaptı.1977 bütçesinin hedeflerini anlattı ve "Bir milyondan başladık,100 milyara geldik Türkiye trilyonları telaffuz etmeye alışmalıdır" dedi Demirel 2000 yılında Türkiye'nin 400 milyar lira milli gelirle Almanya'nın üstünde olacağını söyledi Ayrıca 2000 yılında fert başına düşen milli gelirin 5000 dolara yükseleceği müjdesini verdi. 1614641225 - bidibidi.com - D2470F
Maliye Bakanı İsmet Sezgin basına yaptığı bir açıklamada dünyada yiyecek maddesi ithal etmeyen birkaç ülkesinden biri olan Türkiye'nin bu özelliğini Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu yıl kaybettiğini söyledi Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı 1980 yılı içerisinde yağ ve şeker ithal edileceğini söyledi. 1614641225 - bidibidi.com - 019A58
Yunanistan Ege hava sahasındaki bazı kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı. 1614641225 - bidibidi.com - AF02C0
Resmi verilere göre son üç yılın fiyat artışları % 250 dolayında gerçekleşti En çok artış KİT ürünlerinde oldu. 1614641225 - bidibidi.com - E68D99
Eski Başbakan Yardımcısı Turgut Özal basına yaptığı bir açıklamada, "Türk sanayiini bu denli korumak ve fiyatların bu kadar yükselmesine izin vermek yanlıştır Türk halkı sanayinin bugüne gelmesine çok yardım etmiştir Bundan sonra sanayi halka hizmet etmelidir Bunun yolu da rekabete razı olmaktır" dedi. 1614641225 - bidibidi.com - 0DF1C8
Askeri Yargıtay Milliyet gazetesi yazarı Metin Toker ile yazı işleri müdürü Doğan Heper hakkında İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararını bozdu. 1614641225 - bidibidi.com - 36D68C
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yapılması önerilen askeri yardımda 39 milyon dolar kesinti yapılmasını kararlaştırarak, yardımı 716 milyon dolara indirdi. 1614641225 - bidibidi.com - ECE20C
60 bin öğrenciyi kapsayan öğrenci affı Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından onaylandı. 1614641225 - bidibidi.com - BC56EF
Gösteri dünyasının önde gelen adlarından Egemen Bostancı Ankara'da öldü. 1614641225 - bidibidi.com - 8D358E
Basın tarafından "Basına Sansür Yasası" olarak tanımlanan "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Yasası" TBMM'de kabul edildi 1614641225 - bidibidi.com - 2E9419
Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK kamplarını bombalamasını eleştiren İran ve Libya'yı yanıtlayan Ankara "Harekatın üçüncü bir ülkeyi ilgilendiren bir yönü yok" dedi. 1614641225 - bidibidi.com - 2B9B0E
IMF raporunda, Türkiye'de asgari ücretin son bir yılda yüzde 20 gerilediği belirtildi 1614641225 - bidibidi.com - 1EF5F8
Erzincan Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görülen Espiye Dev-Yol davasında 1 sanık ölüm, 20 sanık 2-8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 1614641225 - bidibidi.com - E96278
Herald of Free Enteprise adlı feribot Belçika'nın Zeebrugge Limanı açıklarında battı 200 yolcu öldü. 1614641225 - bidibidi.com - 811F1E
Güneş gazetesi mali kriz nedeniyle yayımına ara verdi 1614641225 - bidibidi.com - BE657B
İstanbul'un Kartal ilçesinde bir eve düzenlenen polis baskınında aralarında Dev-Sol'un laderliğini ele geçirmeye çalışan Bedri Yağan'ın da bulunduğu üçü kadın beş kişi öldürüldü Bedri Yağan, Gülcan Özgür, Hemşireler Derneği İstanbul şubesinin eski başkanı Menekşe Meral ve ev sahibi Rıfat Kasap ile eşi Asiye Fatma Kasap ödürülürken Rıfat ve Asiye çiftinin çocukları 2,5 yaşındaki Özgür ile 6 aylık Sabahat baskından sağ olarak kurtuldu Bedri Yağan'ın babası oğlunun çatışma sonucu ölmediğini, infaz edildiğini, ölen militanların avukatları da, duvarlarda kurşun izi bulunmadığından, beş kişinin ele geçirilip işkenceyle öldürüldüğünü ileri sürdüler SHP Merkez Yönetim Kurulu da, olatı yargısız infaz olarak nitelendirdi. 1614641225 - bidibidi.com - 64F110
Türkiye'nin 1963 Ankara Antlaşmasıyla başlattığı Avrupayla bütünleşme sürecinde bir adım daha atıldı Avrupa Birliği üyesi15 ülke ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Antlaşması imzalandı Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın imzaladığı antlaşma, taraflar arasında tarife indirimi ve ortak gümrük tarifesine uyum yükümlülüklerinin yanı sıra, Ankara'nın AB'nin ortak politikalarına uyumu da içeriyor Türkiue bu antlaşmayla, Avrupa Birliğine tam üye olabilmek için bir dizi hukuki, mali, siyasi ve ekonomik reformu gerçekleştirmeyi de kabul etmiş oluyor Özellikle insan hakları ve demokratikleşme konularındaki yasaların TBMM'den biran önce çıkarılması gerekiyor 1614641225 - bidibidi.com - ACC6CE
YDH (Yeni Demokrasi Hareketi) Genel Başkanı Cem Boyner'in, "Ordu demokrasiyi tehtid ediyor" sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. 1614641225 - bidibidi.com - C689C1
Dev-Sol davası sanıklarından Latife Ereren, muhbir olduğu iddiasıyla Bayrampaşa Cezaevi'nde örgüt üyesi arkadaşları tarafından öldürüldü. 1614641225 - bidibidi.com - AEEC04
TBMM Karma Komisyonu, DYP Mİlletvekili Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığını, uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz'ün serbest bırakılmasını sağladığı iddialarını içeren dosya nedeniyle ikinci kez kaldı 1614641225 - bidibidi.com - F9B667
Endonezya'da 2 saat içinde 2 deprem meydana geldi. 68 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. 1614641225 - bidibidi.com - 2A2521
Kırım Parlamentosu Rusya'ya bağlanmayı oybirliğiyle kabul etti. Referandum 16 Mart'ta. 1614641225 - bidibidi.com - BBBC62
Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bireysel başvurusu görüşüldü. Anayasa Mahkemesi: "Kişi hak ve hürriyetleri ihlal edilmiştir" dedi. 1614641225 - bidibidi.com - 5EE429
İstanbul'un üçüncü köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün son tabliyesi yerleştirildi. 1614641225 - bidibidi.com - 205C5E
Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula