Olaylar » Doðanlar » Ölenler »
Tarih ";?>
Besteci Lemi Atlý. 1590970314 - bidibidi.com - F49946
1962-1971 yýllarý arasýnda Birleþmiþ Milletler Genel Sekreterliði yapan U Thant. 1590970314 - bidibidi.com - 4C9C7F
Andrea Doria, Cenevizli amiral (DY-1466) 1590970314 - bidibidi.com - 049671
Patrona Halil, Patrona Halil isyaný lideri 1590970314 - bidibidi.com - 6595B3
Sütçü imam, Kahramanmaraþ Kurtuluþ Savaþý kahramaný (DY-1871) 1590970314 - bidibidi.com - FF75F5
Laurence Harvey, aktör (DY-1928) 1590970314 - bidibidi.com - 27BD26
Karel Reisz, film yönetmeni (DY-1926) 1590970314 - bidibidi.com - 25ED67
George Best, Kuzey irlandalý futbolcu (DY-1946) 1590970314 - bidibidi.com - A1AA2F
Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro hayatýný kaybetti 1590970314 - bidibidi.com - AA4214
Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula