8 Eylül Olaylar » Doğanlar » Ölenler »
Tarih 8 Eylül Tarihte Bugün Olaylar
Yzmir'de 5000 i?çi grevde. 1558533141 - bidibidi.com - A23375
Bulgaristan'da yayymlanan "Yüz ellilikler"in gazetesi Açyk Söz kapatyldy. 1558533141 - bidibidi.com - 34EC38
Ykinci Dünya sava?ynyn ba?lamasyyla ihtiyat erlerin talim terbiye için ça?yrylmasy karary çykty. Avrupa'da okuyan Türkiyeli ö?renciler de geri ça?ryldy. 1558533141 - bidibidi.com - 8771DA
Ho ?i Minh Vietnam Ba?ymsyzlyk Örgütü'nü kurdu. 1558533141 - bidibidi.com - 5027CF
Nazi Mahkemesi'nin mahkum etti?i Çek edebiyatynyn ba?aryly ismi, gazeteci Julius Fuçik idam edildi. 1558533141 - bidibidi.com - 785C76
Japonya 48 ülkeyle bary? antla?masy imzalady. 1558533141 - bidibidi.com - E76CCF
Gazeteci Ylhami Soysal, kaçyryldy ve feci bir ?ekilde dövüldü. 1558533141 - bidibidi.com - 042CF7
Balkan Atletizm Yary?malary'nda maraton dalynda Ysmail Akçay birinci, Hüseyin Akta? ikinci oldu. 1558533141 - bidibidi.com - 9200F5
Polisin silah kullanma yetkisi geni?letildi. 1558533141 - bidibidi.com - 88CE00
Ystanbul'da seyisler greve ba?lady. 1558533141 - bidibidi.com - 5D98B1
Amerika Birle?ik devletleri Ba?kany eski ba?kan Richard Nixon'u Watergate olayyndaki sorumlulu?undan dolayy affetti. 1558533141 - bidibidi.com - 6D59C0
Ykinci Milliyetçi Cephe hükümeti "ekonomik istikrar önlemleri paketi"ni açyklady. Akaryakyta yüzde 90, demire yüzde 40, ka?yda yüzde 144, PTT'ye yüzde 100-150 arasy zamlar yapyldy. 1558533141 - bidibidi.com - 12DEE4
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 32 sol kanat milletvekili genel merkezi sa?cylykla suçlayan bir muhtyra yayymlady. 1558533141 - bidibidi.com - F421B3
Bakyrköy Özgürlük Meydany'nda "Serbest Konu?ma Kürsüsü" açyldy. Ancak "Serbest Konu?ma Kürsüsü", Toplanty ve Gösteri Yürüyü?leri Yasasy'na muhalefetten gözaltyna alyndy. "Sanyk" kürsü daha sonra belediyeye iade edildi. 1558533141 - bidibidi.com - C91C21
Iğdır’dan Dilucu sınır kapısına görevli polis memurlarını götürmekte olan servise bombalı tuzak. Saldırıda 13 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı. 1558533141 - bidibidi.com - A37D53
Kış Saati Uygulaması Yürürlükten Kaldırıldı. Yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi hakkındaki karar, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Artık saatler geri alınmayacak. 1558533141 - bidibidi.com - 87E923

Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula