Olaylar » Doğanlar » Ölenler »
Tarih 8 Eylül Tarihte Bugün Olaylar
Yzmir'de 5000 i?çi grevde. 1594747007 - bidibidi.com - 0ADBC5
Bulgaristan'da yayymlanan "Yüz ellilikler"in gazetesi Açyk Söz kapatyldy. 1594747007 - bidibidi.com - DD0B39
Ykinci Dünya sava?ynyn ba?lamasyyla ihtiyat erlerin talim terbiye için ça?yrylmasy karary çykty. Avrupa'da okuyan Türkiyeli ö?renciler de geri ça?ryldy. 1594747007 - bidibidi.com - EDD2FC
Ho ?i Minh Vietnam Ba?ymsyzlyk Örgütü'nü kurdu. 1594747007 - bidibidi.com - 0E6BDF
Nazi Mahkemesi'nin mahkum etti?i Çek edebiyatynyn ba?aryly ismi, gazeteci Julius Fuçik idam edildi. 1594747007 - bidibidi.com - DF44DD
Japonya 48 ülkeyle bary? antla?masy imzalady. 1594747007 - bidibidi.com - 50B453
Gazeteci Ylhami Soysal, kaçyryldy ve feci bir ?ekilde dövüldü. 1594747007 - bidibidi.com - 87D668
Balkan Atletizm Yary?malary'nda maraton dalynda Ysmail Akçay birinci, Hüseyin Akta? ikinci oldu. 1594747007 - bidibidi.com - 3FCE66
Polisin silah kullanma yetkisi geni?letildi. 1594747007 - bidibidi.com - 0C83E3
Ystanbul'da seyisler greve ba?lady. 1594747007 - bidibidi.com - 40D107
Amerika Birle?ik devletleri Ba?kany eski ba?kan Richard Nixon'u Watergate olayyndaki sorumlulu?undan dolayy affetti. 1594747007 - bidibidi.com - E9853B
Ykinci Milliyetçi Cephe hükümeti "ekonomik istikrar önlemleri paketi"ni açyklady. Akaryakyta yüzde 90, demire yüzde 40, ka?yda yüzde 144, PTT'ye yüzde 100-150 arasy zamlar yapyldy. 1594747007 - bidibidi.com - 1AA8B5
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 32 sol kanat milletvekili genel merkezi sa?cylykla suçlayan bir muhtyra yayymlady. 1594747007 - bidibidi.com - D6A3A2
Bakyrköy Özgürlük Meydany'nda "Serbest Konu?ma Kürsüsü" açyldy. Ancak "Serbest Konu?ma Kürsüsü", Toplanty ve Gösteri Yürüyü?leri Yasasy'na muhalefetten gözaltyna alyndy. "Sanyk" kürsü daha sonra belediyeye iade edildi. 1594747007 - bidibidi.com - 68C5AE
Iğdır’dan Dilucu sınır kapısına görevli polis memurlarını götürmekte olan servise bombalı tuzak. Saldırıda 13 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı. 1594747007 - bidibidi.com - 34A10D
Kış Saati Uygulaması Yürürlükten Kaldırıldı. Yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi hakkındaki karar, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Artık saatler geri alınmayacak. 1594747007 - bidibidi.com - E45846
Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula