8 Eylül Olaylar » Doğanlar » Ölenler »
Tarih 8 Eylül Tarihte Bugün Olaylar
Yzmir'de 5000 i?çi grevde. 1569119968 - bidibidi.com - B4C18A
Bulgaristan'da yayymlanan "Yüz ellilikler"in gazetesi Açyk Söz kapatyldy. 1569119968 - bidibidi.com - 7B7A6E
Ykinci Dünya sava?ynyn ba?lamasyyla ihtiyat erlerin talim terbiye için ça?yrylmasy karary çykty. Avrupa'da okuyan Türkiyeli ö?renciler de geri ça?ryldy. 1569119968 - bidibidi.com - 55CE92
Ho ?i Minh Vietnam Ba?ymsyzlyk Örgütü'nü kurdu. 1569119968 - bidibidi.com - 596465
Nazi Mahkemesi'nin mahkum etti?i Çek edebiyatynyn ba?aryly ismi, gazeteci Julius Fuçik idam edildi. 1569119968 - bidibidi.com - 4B2259
Japonya 48 ülkeyle bary? antla?masy imzalady. 1569119968 - bidibidi.com - 55EA44
Gazeteci Ylhami Soysal, kaçyryldy ve feci bir ?ekilde dövüldü. 1569119968 - bidibidi.com - 4995FA
Balkan Atletizm Yary?malary'nda maraton dalynda Ysmail Akçay birinci, Hüseyin Akta? ikinci oldu. 1569119968 - bidibidi.com - 35CF7C
Polisin silah kullanma yetkisi geni?letildi. 1569119968 - bidibidi.com - 6BE0A8
Ystanbul'da seyisler greve ba?lady. 1569119968 - bidibidi.com - 486B1E
Amerika Birle?ik devletleri Ba?kany eski ba?kan Richard Nixon'u Watergate olayyndaki sorumlulu?undan dolayy affetti. 1569119968 - bidibidi.com - CC4B4C
Ykinci Milliyetçi Cephe hükümeti "ekonomik istikrar önlemleri paketi"ni açyklady. Akaryakyta yüzde 90, demire yüzde 40, ka?yda yüzde 144, PTT'ye yüzde 100-150 arasy zamlar yapyldy. 1569119968 - bidibidi.com - 4BEC23
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 32 sol kanat milletvekili genel merkezi sa?cylykla suçlayan bir muhtyra yayymlady. 1569119968 - bidibidi.com - DB0E2F
Bakyrköy Özgürlük Meydany'nda "Serbest Konu?ma Kürsüsü" açyldy. Ancak "Serbest Konu?ma Kürsüsü", Toplanty ve Gösteri Yürüyü?leri Yasasy'na muhalefetten gözaltyna alyndy. "Sanyk" kürsü daha sonra belediyeye iade edildi. 1569119968 - bidibidi.com - 57C2C9
Iğdır’dan Dilucu sınır kapısına görevli polis memurlarını götürmekte olan servise bombalı tuzak. Saldırıda 13 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı. 1569119968 - bidibidi.com - FAFDF3
Kış Saati Uygulaması Yürürlükten Kaldırıldı. Yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi hakkındaki karar, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Artık saatler geri alınmayacak. 1569119968 - bidibidi.com - C16B8A

Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula