8 Eylül Olaylar » Doğanlar » Ölenler »
Tarih 8 Eylül Tarihte Bugün Olaylar
Yzmir'de 5000 i?çi grevde. 1563355314 - bidibidi.com - 2BA106
Bulgaristan'da yayymlanan "Yüz ellilikler"in gazetesi Açyk Söz kapatyldy. 1563355314 - bidibidi.com - F3112F
Ykinci Dünya sava?ynyn ba?lamasyyla ihtiyat erlerin talim terbiye için ça?yrylmasy karary çykty. Avrupa'da okuyan Türkiyeli ö?renciler de geri ça?ryldy. 1563355314 - bidibidi.com - A05CC5
Ho ?i Minh Vietnam Ba?ymsyzlyk Örgütü'nü kurdu. 1563355314 - bidibidi.com - DE3583
Nazi Mahkemesi'nin mahkum etti?i Çek edebiyatynyn ba?aryly ismi, gazeteci Julius Fuçik idam edildi. 1563355314 - bidibidi.com - C143AD
Japonya 48 ülkeyle bary? antla?masy imzalady. 1563355314 - bidibidi.com - 898EF7
Gazeteci Ylhami Soysal, kaçyryldy ve feci bir ?ekilde dövüldü. 1563355314 - bidibidi.com - 27CB0C
Balkan Atletizm Yary?malary'nda maraton dalynda Ysmail Akçay birinci, Hüseyin Akta? ikinci oldu. 1563355314 - bidibidi.com - 24CD87
Polisin silah kullanma yetkisi geni?letildi. 1563355314 - bidibidi.com - DACEBE
Ystanbul'da seyisler greve ba?lady. 1563355314 - bidibidi.com - 8C3CE1
Amerika Birle?ik devletleri Ba?kany eski ba?kan Richard Nixon'u Watergate olayyndaki sorumlulu?undan dolayy affetti. 1563355314 - bidibidi.com - 577BE2
Ykinci Milliyetçi Cephe hükümeti "ekonomik istikrar önlemleri paketi"ni açyklady. Akaryakyta yüzde 90, demire yüzde 40, ka?yda yüzde 144, PTT'ye yüzde 100-150 arasy zamlar yapyldy. 1563355314 - bidibidi.com - 86D37E
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 32 sol kanat milletvekili genel merkezi sa?cylykla suçlayan bir muhtyra yayymlady. 1563355314 - bidibidi.com - 8EAD1C
Bakyrköy Özgürlük Meydany'nda "Serbest Konu?ma Kürsüsü" açyldy. Ancak "Serbest Konu?ma Kürsüsü", Toplanty ve Gösteri Yürüyü?leri Yasasy'na muhalefetten gözaltyna alyndy. "Sanyk" kürsü daha sonra belediyeye iade edildi. 1563355314 - bidibidi.com - 90F3A4
Iğdır’dan Dilucu sınır kapısına görevli polis memurlarını götürmekte olan servise bombalı tuzak. Saldırıda 13 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı. 1563355314 - bidibidi.com - 21390A
Kış Saati Uygulaması Yürürlükten Kaldırıldı. Yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi hakkındaki karar, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Artık saatler geri alınmayacak. 1563355314 - bidibidi.com - 7263C8

Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula