7 Eylül Olaylar » Doğanlar » Ölenler »
Tarih 7 Eylül Tarihte Bugün Olaylar
Moskova'ya yürüyen Fransa Ymparatoru Napoleon Bonaparte Rus Çarlyk ordularyny ?ehrin 70 mil batysyndaki Borodino'da yendi. 1563289125 - bidibidi.com - 0112AE
Portekiz sömürgesi Brezilya ba?ymsyzly?yna kavu?tu. 1563289125 - bidibidi.com - E30DD0
Ykdam, Ak?am, Yleri, Tercüman-y Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çykamayynca ortakla?a "Mü?terek" gazetesini yayymlamaya ba?lady. "Mü?terek" gazete iki hafta çykty. 1563289125 - bidibidi.com - F981AC
Hatay Devleti Anayasasy kabul edildi. Ba?bakan Abdurrahman Melek, "Programymyzyn ruhu ve esasy Kemalizm rejimi ve bütün icabatydyr" dedi. 1563289125 - bidibidi.com - 0EF1B8
Ykinci Dünya sava?ynda Ytalya Müttefiklere teslim oldu. 1563289125 - bidibidi.com - 63343C
BM Köleli?in, Köle Ticaretinin ve Köleli?e benzer Kurum ve Uygulamalaryn Kaldyrylmasy Ek Sözle?mesi kabul edildi. 1563289125 - bidibidi.com - 6D200C
Ana muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kany Ysmet Ynönü, "Sehpalar kurulursa nasyl i?leyece?ini kimse bilemez" dedi. Demeç, Ba?bakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarynda can verenlerden ders alsalar ya" açyklamasyna yanytty. 1563289125 - bidibidi.com - CC62C6
Ystanbul Rabak Fabrikasy i?çileri greve çykty. 1563289125 - bidibidi.com - 1E886B
Ystanbul'da tüp gaz kuyruklary. Tüp gaz, pe?in parayla syra numarasy alynarak satylyyor. 1563289125 - bidibidi.com - 45705A
Ystanbul Sykyyönetim Komutanly?y, Dostlar Tiyatrosu'nun Brecht Kabare oyununu 'da yasaklandy. 1563289125 - bidibidi.com - DCAA87
Esenbo?a katliamy sany?y Levon Ekmekçiyan tek celsede ölüm cezasyna çarptyryldy. Ayny gün, Diyarbakyr Cezaevi'nde PKK davasy sany?y Kemal Pir ölüm orucunda öldü. 1563289125 - bidibidi.com - 1A1905
Ku?adasy yakynlaryndaki yangyn söndürme çaly?malarynda 14 er yanarak öldü. 1563289125 - bidibidi.com - 9EC477
Manisaly çiftçiler iktidaryn tarym politikasyny protesto için yürüdü. 1563289125 - bidibidi.com - 9DE9F2
Açlyk grevindeki tutuklularyn taleplerini destekleyen Ystanbullu bir grup kadyn siyah elbiselerle yürümü?lerdi. Yürüyü?te tutuklanan 11 Siyahly kadyn de tahliye edildi. 1563289125 - bidibidi.com - EC9394
Kültür Bakanly?y, ses sanatçysy Rahmi Saltuk'un Hoy Nare isimli kasetinin toplatylmasy için savcyly?a ba?vurdu. 1563289125 - bidibidi.com - 564453
İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombaladı. 1563289125 - bidibidi.com - 834666

Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula