7 Eylül Olaylar » Doğanlar » Ölenler »
Tarih 7 Eylül Tarihte Bugün Olaylar
Moskova'ya yürüyen Fransa Ymparatoru Napoleon Bonaparte Rus Çarlyk ordularyny ?ehrin 70 mil batysyndaki Borodino'da yendi. 1573854603 - bidibidi.com - 7D7471
Portekiz sömürgesi Brezilya ba?ymsyzly?yna kavu?tu. 1573854603 - bidibidi.com - 788FFA
Ykdam, Ak?am, Yleri, Tercüman-y Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çykamayynca ortakla?a "Mü?terek" gazetesini yayymlamaya ba?lady. "Mü?terek" gazete iki hafta çykty. 1573854603 - bidibidi.com - 7AC4BD
Hatay Devleti Anayasasy kabul edildi. Ba?bakan Abdurrahman Melek, "Programymyzyn ruhu ve esasy Kemalizm rejimi ve bütün icabatydyr" dedi. 1573854603 - bidibidi.com - 2D0BF4
Ykinci Dünya sava?ynda Ytalya Müttefiklere teslim oldu. 1573854603 - bidibidi.com - 37DFD4
BM Köleli?in, Köle Ticaretinin ve Köleli?e benzer Kurum ve Uygulamalaryn Kaldyrylmasy Ek Sözle?mesi kabul edildi. 1573854603 - bidibidi.com - 86E2AD
Ana muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kany Ysmet Ynönü, "Sehpalar kurulursa nasyl i?leyece?ini kimse bilemez" dedi. Demeç, Ba?bakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarynda can verenlerden ders alsalar ya" açyklamasyna yanytty. 1573854603 - bidibidi.com - 358072
Ystanbul Rabak Fabrikasy i?çileri greve çykty. 1573854603 - bidibidi.com - EA7AD3
Ystanbul'da tüp gaz kuyruklary. Tüp gaz, pe?in parayla syra numarasy alynarak satylyyor. 1573854603 - bidibidi.com - 5BE9FD
Ystanbul Sykyyönetim Komutanly?y, Dostlar Tiyatrosu'nun Brecht Kabare oyununu 'da yasaklandy. 1573854603 - bidibidi.com - A91671
Esenbo?a katliamy sany?y Levon Ekmekçiyan tek celsede ölüm cezasyna çarptyryldy. Ayny gün, Diyarbakyr Cezaevi'nde PKK davasy sany?y Kemal Pir ölüm orucunda öldü. 1573854603 - bidibidi.com - 4D1420
Ku?adasy yakynlaryndaki yangyn söndürme çaly?malarynda 14 er yanarak öldü. 1573854603 - bidibidi.com - 864C39
Manisaly çiftçiler iktidaryn tarym politikasyny protesto için yürüdü. 1573854603 - bidibidi.com - 029C06
Açlyk grevindeki tutuklularyn taleplerini destekleyen Ystanbullu bir grup kadyn siyah elbiselerle yürümü?lerdi. Yürüyü?te tutuklanan 11 Siyahly kadyn de tahliye edildi. 1573854603 - bidibidi.com - 658E09
Kültür Bakanly?y, ses sanatçysy Rahmi Saltuk'un Hoy Nare isimli kasetinin toplatylmasy için savcyly?a ba?vurdu. 1573854603 - bidibidi.com - C66134
İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombaladı. 1573854603 - bidibidi.com - 3C4E40

Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula