7 Eylül Olaylar » Doğanlar » Ölenler »
Tarih 7 Eylül Tarihte Bugün Olaylar
Moskova'ya yürüyen Fransa Ymparatoru Napoleon Bonaparte Rus Çarlyk ordularyny ?ehrin 70 mil batysyndaki Borodino'da yendi. 1558741699 - bidibidi.com - 8F3633
Portekiz sömürgesi Brezilya ba?ymsyzly?yna kavu?tu. 1558741699 - bidibidi.com - 5B5E8A
Ykdam, Ak?am, Yleri, Tercüman-y Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çykamayynca ortakla?a "Mü?terek" gazetesini yayymlamaya ba?lady. "Mü?terek" gazete iki hafta çykty. 1558741699 - bidibidi.com - F3BE38
Hatay Devleti Anayasasy kabul edildi. Ba?bakan Abdurrahman Melek, "Programymyzyn ruhu ve esasy Kemalizm rejimi ve bütün icabatydyr" dedi. 1558741699 - bidibidi.com - C43DED
Ykinci Dünya sava?ynda Ytalya Müttefiklere teslim oldu. 1558741699 - bidibidi.com - 653E59
BM Köleli?in, Köle Ticaretinin ve Köleli?e benzer Kurum ve Uygulamalaryn Kaldyrylmasy Ek Sözle?mesi kabul edildi. 1558741699 - bidibidi.com - BD59C7
Ana muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kany Ysmet Ynönü, "Sehpalar kurulursa nasyl i?leyece?ini kimse bilemez" dedi. Demeç, Ba?bakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarynda can verenlerden ders alsalar ya" açyklamasyna yanytty. 1558741699 - bidibidi.com - 4BA7EA
Ystanbul Rabak Fabrikasy i?çileri greve çykty. 1558741699 - bidibidi.com - 7944FE
Ystanbul'da tüp gaz kuyruklary. Tüp gaz, pe?in parayla syra numarasy alynarak satylyyor. 1558741699 - bidibidi.com - 97AAF0
Ystanbul Sykyyönetim Komutanly?y, Dostlar Tiyatrosu'nun Brecht Kabare oyununu 'da yasaklandy. 1558741699 - bidibidi.com - E0B594
Esenbo?a katliamy sany?y Levon Ekmekçiyan tek celsede ölüm cezasyna çarptyryldy. Ayny gün, Diyarbakyr Cezaevi'nde PKK davasy sany?y Kemal Pir ölüm orucunda öldü. 1558741699 - bidibidi.com - 90EF20
Ku?adasy yakynlaryndaki yangyn söndürme çaly?malarynda 14 er yanarak öldü. 1558741699 - bidibidi.com - 4E9A2B
Manisaly çiftçiler iktidaryn tarym politikasyny protesto için yürüdü. 1558741699 - bidibidi.com - C4ABA6
Açlyk grevindeki tutuklularyn taleplerini destekleyen Ystanbullu bir grup kadyn siyah elbiselerle yürümü?lerdi. Yürüyü?te tutuklanan 11 Siyahly kadyn de tahliye edildi. 1558741699 - bidibidi.com - A67DA4
Kültür Bakanly?y, ses sanatçysy Rahmi Saltuk'un Hoy Nare isimli kasetinin toplatylmasy için savcyly?a ba?vurdu. 1558741699 - bidibidi.com - 423AF1
İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombaladı. 1558741699 - bidibidi.com - 939935

Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula