7 Eylül Olaylar » Doğanlar » Ölenler »
Tarih 7 Eylül Tarihte Bugün Olaylar
Moskova'ya yürüyen Fransa Ymparatoru Napoleon Bonaparte Rus Çarlyk ordularyny ?ehrin 70 mil batysyndaki Borodino'da yendi. 1620466721 - bidibidi.com - 596465
Portekiz sömürgesi Brezilya ba?ymsyzly?yna kavu?tu. 1620466721 - bidibidi.com - 39400A
Ykdam, Ak?am, Yleri, Tercüman-y Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çykamayynca ortakla?a "Mü?terek" gazetesini yayymlamaya ba?lady. "Mü?terek" gazete iki hafta çykty. 1620466721 - bidibidi.com - 60135C
Hatay Devleti Anayasasy kabul edildi. Ba?bakan Abdurrahman Melek, "Programymyzyn ruhu ve esasy Kemalizm rejimi ve bütün icabatydyr" dedi. 1620466721 - bidibidi.com - 569D98
Ykinci Dünya sava?ynda Ytalya Müttefiklere teslim oldu. 1620466721 - bidibidi.com - D4969E
BM Köleli?in, Köle Ticaretinin ve Köleli?e benzer Kurum ve Uygulamalaryn Kaldyrylmasy Ek Sözle?mesi kabul edildi. 1620466721 - bidibidi.com - 4E2645
Ana muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kany Ysmet Ynönü, "Sehpalar kurulursa nasyl i?leyece?ini kimse bilemez" dedi. Demeç, Ba?bakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarynda can verenlerden ders alsalar ya" açyklamasyna yanytty. 1620466721 - bidibidi.com - B317D0
Ystanbul Rabak Fabrikasy i?çileri greve çykty. 1620466721 - bidibidi.com - 7235D6
Ystanbul'da tüp gaz kuyruklary. Tüp gaz, pe?in parayla syra numarasy alynarak satylyyor. 1620466721 - bidibidi.com - 54ACF6
Ystanbul Sykyyönetim Komutanly?y, Dostlar Tiyatrosu'nun Brecht Kabare oyununu 'da yasaklandy. 1620466721 - bidibidi.com - 272764
Esenbo?a katliamy sany?y Levon Ekmekçiyan tek celsede ölüm cezasyna çarptyryldy. Ayny gün, Diyarbakyr Cezaevi'nde PKK davasy sany?y Kemal Pir ölüm orucunda öldü. 1620466721 - bidibidi.com - 8D710E
Ku?adasy yakynlaryndaki yangyn söndürme çaly?malarynda 14 er yanarak öldü. 1620466721 - bidibidi.com - B2F1F6
Manisaly çiftçiler iktidaryn tarym politikasyny protesto için yürüdü. 1620466721 - bidibidi.com - 41AEFF
Açlyk grevindeki tutuklularyn taleplerini destekleyen Ystanbullu bir grup kadyn siyah elbiselerle yürümü?lerdi. Yürüyü?te tutuklanan 11 Siyahly kadyn de tahliye edildi. 1620466721 - bidibidi.com - 5EF7F6
Kültür Bakanly?y, ses sanatçysy Rahmi Saltuk'un Hoy Nare isimli kasetinin toplatylmasy için savcyly?a ba?vurdu. 1620466721 - bidibidi.com - 563AAC
İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombaladı. 1620466721 - bidibidi.com - 34893E
Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula