7 Eylül Olaylar » Doğanlar » Ölenler »
Tarih 7 Eylül Tarihte Bugün Olaylar
Moskova'ya yürüyen Fransa Ymparatoru Napoleon Bonaparte Rus Çarlyk ordularyny ?ehrin 70 mil batysyndaki Borodino'da yendi. 1606820531 - bidibidi.com - 25BA49
Portekiz sömürgesi Brezilya ba?ymsyzly?yna kavu?tu. 1606820531 - bidibidi.com - 5B6EB3
Ykdam, Ak?am, Yleri, Tercüman-y Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çykamayynca ortakla?a "Mü?terek" gazetesini yayymlamaya ba?lady. "Mü?terek" gazete iki hafta çykty. 1606820531 - bidibidi.com - 9462CA
Hatay Devleti Anayasasy kabul edildi. Ba?bakan Abdurrahman Melek, "Programymyzyn ruhu ve esasy Kemalizm rejimi ve bütün icabatydyr" dedi. 1606820531 - bidibidi.com - 708319
Ykinci Dünya sava?ynda Ytalya Müttefiklere teslim oldu. 1606820531 - bidibidi.com - 2C97FA
BM Köleli?in, Köle Ticaretinin ve Köleli?e benzer Kurum ve Uygulamalaryn Kaldyrylmasy Ek Sözle?mesi kabul edildi. 1606820531 - bidibidi.com - 1918C9
Ana muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kany Ysmet Ynönü, "Sehpalar kurulursa nasyl i?leyece?ini kimse bilemez" dedi. Demeç, Ba?bakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarynda can verenlerden ders alsalar ya" açyklamasyna yanytty. 1606820531 - bidibidi.com - 542AD4
Ystanbul Rabak Fabrikasy i?çileri greve çykty. 1606820531 - bidibidi.com - F7860E
Ystanbul'da tüp gaz kuyruklary. Tüp gaz, pe?in parayla syra numarasy alynarak satylyyor. 1606820531 - bidibidi.com - B83762
Ystanbul Sykyyönetim Komutanly?y, Dostlar Tiyatrosu'nun Brecht Kabare oyununu 'da yasaklandy. 1606820531 - bidibidi.com - 5C0D04
Esenbo?a katliamy sany?y Levon Ekmekçiyan tek celsede ölüm cezasyna çarptyryldy. Ayny gün, Diyarbakyr Cezaevi'nde PKK davasy sany?y Kemal Pir ölüm orucunda öldü. 1606820531 - bidibidi.com - FDDFF5
Ku?adasy yakynlaryndaki yangyn söndürme çaly?malarynda 14 er yanarak öldü. 1606820531 - bidibidi.com - 5D5982
Manisaly çiftçiler iktidaryn tarym politikasyny protesto için yürüdü. 1606820531 - bidibidi.com - 470647
Açlyk grevindeki tutuklularyn taleplerini destekleyen Ystanbullu bir grup kadyn siyah elbiselerle yürümü?lerdi. Yürüyü?te tutuklanan 11 Siyahly kadyn de tahliye edildi. 1606820531 - bidibidi.com - EA5AC2
Kültür Bakanly?y, ses sanatçysy Rahmi Saltuk'un Hoy Nare isimli kasetinin toplatylmasy için savcyly?a ba?vurdu. 1606820531 - bidibidi.com - 02BCB2
İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombaladı. 1606820531 - bidibidi.com - C32F12
Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula