7 Eylül Olaylar » Doğanlar » Ölenler »
Tarih 7 Eylül Tarihte Bugün Olaylar
Moskova'ya yürüyen Fransa Ymparatoru Napoleon Bonaparte Rus Çarlyk ordularyny ?ehrin 70 mil batysyndaki Borodino'da yendi. 1601001195 - bidibidi.com - 6ACDEE
Portekiz sömürgesi Brezilya ba?ymsyzly?yna kavu?tu. 1601001195 - bidibidi.com - 3B9A05
Ykdam, Ak?am, Yleri, Tercüman-y Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çykamayynca ortakla?a "Mü?terek" gazetesini yayymlamaya ba?lady. "Mü?terek" gazete iki hafta çykty. 1601001195 - bidibidi.com - D39D2B
Hatay Devleti Anayasasy kabul edildi. Ba?bakan Abdurrahman Melek, "Programymyzyn ruhu ve esasy Kemalizm rejimi ve bütün icabatydyr" dedi. 1601001195 - bidibidi.com - 967ADB
Ykinci Dünya sava?ynda Ytalya Müttefiklere teslim oldu. 1601001195 - bidibidi.com - B0D355
BM Köleli?in, Köle Ticaretinin ve Köleli?e benzer Kurum ve Uygulamalaryn Kaldyrylmasy Ek Sözle?mesi kabul edildi. 1601001195 - bidibidi.com - 005A8C
Ana muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kany Ysmet Ynönü, "Sehpalar kurulursa nasyl i?leyece?ini kimse bilemez" dedi. Demeç, Ba?bakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarynda can verenlerden ders alsalar ya" açyklamasyna yanytty. 1601001195 - bidibidi.com - 197863
Ystanbul Rabak Fabrikasy i?çileri greve çykty. 1601001195 - bidibidi.com - A89137
Ystanbul'da tüp gaz kuyruklary. Tüp gaz, pe?in parayla syra numarasy alynarak satylyyor. 1601001195 - bidibidi.com - 531179
Ystanbul Sykyyönetim Komutanly?y, Dostlar Tiyatrosu'nun Brecht Kabare oyununu 'da yasaklandy. 1601001195 - bidibidi.com - 11B482
Esenbo?a katliamy sany?y Levon Ekmekçiyan tek celsede ölüm cezasyna çarptyryldy. Ayny gün, Diyarbakyr Cezaevi'nde PKK davasy sany?y Kemal Pir ölüm orucunda öldü. 1601001195 - bidibidi.com - 59389E
Ku?adasy yakynlaryndaki yangyn söndürme çaly?malarynda 14 er yanarak öldü. 1601001195 - bidibidi.com - C4FEBD
Manisaly çiftçiler iktidaryn tarym politikasyny protesto için yürüdü. 1601001195 - bidibidi.com - D89B08
Açlyk grevindeki tutuklularyn taleplerini destekleyen Ystanbullu bir grup kadyn siyah elbiselerle yürümü?lerdi. Yürüyü?te tutuklanan 11 Siyahly kadyn de tahliye edildi. 1601001195 - bidibidi.com - 438BAD
Kültür Bakanly?y, ses sanatçysy Rahmi Saltuk'un Hoy Nare isimli kasetinin toplatylmasy için savcyly?a ba?vurdu. 1601001195 - bidibidi.com - 74DBAF
İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombaladı. 1601001195 - bidibidi.com - 428CF9
Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula