7 Eylül Olaylar » Doğanlar » Ölenler »
Tarih 7 Eylül Tarihte Bugün Olaylar
Moskova'ya yürüyen Fransa Ymparatoru Napoleon Bonaparte Rus Çarlyk ordularyny ?ehrin 70 mil batysyndaki Borodino'da yendi. 1569089390 - bidibidi.com - 4DC89E
Portekiz sömürgesi Brezilya ba?ymsyzly?yna kavu?tu. 1569089390 - bidibidi.com - C9FCEC
Ykdam, Ak?am, Yleri, Tercüman-y Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çykamayynca ortakla?a "Mü?terek" gazetesini yayymlamaya ba?lady. "Mü?terek" gazete iki hafta çykty. 1569089390 - bidibidi.com - 14BF62
Hatay Devleti Anayasasy kabul edildi. Ba?bakan Abdurrahman Melek, "Programymyzyn ruhu ve esasy Kemalizm rejimi ve bütün icabatydyr" dedi. 1569089390 - bidibidi.com - A6E89E
Ykinci Dünya sava?ynda Ytalya Müttefiklere teslim oldu. 1569089390 - bidibidi.com - 8C59D6
BM Köleli?in, Köle Ticaretinin ve Köleli?e benzer Kurum ve Uygulamalaryn Kaldyrylmasy Ek Sözle?mesi kabul edildi. 1569089390 - bidibidi.com - CD0DB7
Ana muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kany Ysmet Ynönü, "Sehpalar kurulursa nasyl i?leyece?ini kimse bilemez" dedi. Demeç, Ba?bakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarynda can verenlerden ders alsalar ya" açyklamasyna yanytty. 1569089390 - bidibidi.com - 33F543
Ystanbul Rabak Fabrikasy i?çileri greve çykty. 1569089390 - bidibidi.com - AD9749
Ystanbul'da tüp gaz kuyruklary. Tüp gaz, pe?in parayla syra numarasy alynarak satylyyor. 1569089390 - bidibidi.com - DA20EF
Ystanbul Sykyyönetim Komutanly?y, Dostlar Tiyatrosu'nun Brecht Kabare oyununu 'da yasaklandy. 1569089390 - bidibidi.com - 16AE69
Esenbo?a katliamy sany?y Levon Ekmekçiyan tek celsede ölüm cezasyna çarptyryldy. Ayny gün, Diyarbakyr Cezaevi'nde PKK davasy sany?y Kemal Pir ölüm orucunda öldü. 1569089390 - bidibidi.com - DCF9E6
Ku?adasy yakynlaryndaki yangyn söndürme çaly?malarynda 14 er yanarak öldü. 1569089390 - bidibidi.com - BE58AA
Manisaly çiftçiler iktidaryn tarym politikasyny protesto için yürüdü. 1569089390 - bidibidi.com - 914CED
Açlyk grevindeki tutuklularyn taleplerini destekleyen Ystanbullu bir grup kadyn siyah elbiselerle yürümü?lerdi. Yürüyü?te tutuklanan 11 Siyahly kadyn de tahliye edildi. 1569089390 - bidibidi.com - F05239
Kültür Bakanly?y, ses sanatçysy Rahmi Saltuk'un Hoy Nare isimli kasetinin toplatylmasy için savcyly?a ba?vurdu. 1569089390 - bidibidi.com - 817E5B
İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombaladı. 1569089390 - bidibidi.com - CF88F7

Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula