Olaylar » Doğanlar » Ölenler »
Tarih 7 Eylül Tarihte Bugün Olaylar
Moskova'ya yürüyen Fransa Ymparatoru Napoleon Bonaparte Rus Çarlyk ordularyny ?ehrin 70 mil batysyndaki Borodino'da yendi. 1594739894 - bidibidi.com - 81CA4B
Portekiz sömürgesi Brezilya ba?ymsyzly?yna kavu?tu. 1594739894 - bidibidi.com - 202D23
Ykdam, Ak?am, Yleri, Tercüman-y Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çykamayynca ortakla?a "Mü?terek" gazetesini yayymlamaya ba?lady. "Mü?terek" gazete iki hafta çykty. 1594739894 - bidibidi.com - 0E9D34
Hatay Devleti Anayasasy kabul edildi. Ba?bakan Abdurrahman Melek, "Programymyzyn ruhu ve esasy Kemalizm rejimi ve bütün icabatydyr" dedi. 1594739894 - bidibidi.com - E214F3
Ykinci Dünya sava?ynda Ytalya Müttefiklere teslim oldu. 1594739894 - bidibidi.com - 5D8CCE
BM Köleli?in, Köle Ticaretinin ve Köleli?e benzer Kurum ve Uygulamalaryn Kaldyrylmasy Ek Sözle?mesi kabul edildi. 1594739894 - bidibidi.com - C04EAD
Ana muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kany Ysmet Ynönü, "Sehpalar kurulursa nasyl i?leyece?ini kimse bilemez" dedi. Demeç, Ba?bakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarynda can verenlerden ders alsalar ya" açyklamasyna yanytty. 1594739894 - bidibidi.com - A40C38
Ystanbul Rabak Fabrikasy i?çileri greve çykty. 1594739894 - bidibidi.com - A8890E
Ystanbul'da tüp gaz kuyruklary. Tüp gaz, pe?in parayla syra numarasy alynarak satylyyor. 1594739894 - bidibidi.com - 9D6703
Ystanbul Sykyyönetim Komutanly?y, Dostlar Tiyatrosu'nun Brecht Kabare oyununu 'da yasaklandy. 1594739894 - bidibidi.com - CDC912
Esenbo?a katliamy sany?y Levon Ekmekçiyan tek celsede ölüm cezasyna çarptyryldy. Ayny gün, Diyarbakyr Cezaevi'nde PKK davasy sany?y Kemal Pir ölüm orucunda öldü. 1594739894 - bidibidi.com - DE066C
Ku?adasy yakynlaryndaki yangyn söndürme çaly?malarynda 14 er yanarak öldü. 1594739894 - bidibidi.com - CB383A
Manisaly çiftçiler iktidaryn tarym politikasyny protesto için yürüdü. 1594739894 - bidibidi.com - BC0AFE
Açlyk grevindeki tutuklularyn taleplerini destekleyen Ystanbullu bir grup kadyn siyah elbiselerle yürümü?lerdi. Yürüyü?te tutuklanan 11 Siyahly kadyn de tahliye edildi. 1594739894 - bidibidi.com - CC70E6
Kültür Bakanly?y, ses sanatçysy Rahmi Saltuk'un Hoy Nare isimli kasetinin toplatylmasy için savcyly?a ba?vurdu. 1594739894 - bidibidi.com - 0213DC
İngiliz uçakları Haydarpaşa Garı'nı bombaladı. 1594739894 - bidibidi.com - 5F737B
Gün Seç - İstediğin Günü Sorgula